tirsdag 14. september 2010

Lesing

I dag er det nasjonale prøver i lesing på 8. og 9.trinn. Nytt av året er at 9.trinn gjør samme prøven som 8.trinn. Prøven foregår på papir med en blanding av flervalgsspørsmål og åpne svar. Det er en stund siden jeg holdt på med nasjonale prøver, men jeg synes årets prøve ser grei ut. Rettledningen er også brukbar med gode forslag til analyse, videre arbeid og kommentarer til mestringsnivå.

Det nye for meg som lærer er at jeg nå har så få elever at jeg faktisk kan analysere prøvene og sette i verk tiltak som virker. Med 28-30 elever er det vanskelig. Da konsentrerer man seg om de som ligger på de laveste mestringsnivåene. Sannheten er jo at også de faglig sterke trenger utfordringer, men dette er ingen ny debatt i den sosialdemokratiske enhetsskolen.

Jeg ser frem til å se hvordan elevene har utviklet seg fra 8. klasse til 9. Og jeg gleder meg over å ha tid til å snakke med den enkelte om testresultatene. Du store tid! De nasjonale prøvene vil være et naturlig samtaleemne både i elevsamtalen og konferansen med foresatte. Det er ryddig å ha noe konkret å peke på under disse samtalene.

Apropos lesing. Skolen jeg jobber i nå er med på et prosjekt som kalles ØLU: økt læringsutbytte. Dette er et prosjekt styrt av Bredtvedt kompetansesenter som går ut på å gjøre elevene til bedre lesere i alle fag. Jeg skal si litt mer om det i et senere innlegg. Prosjektet innebærer forsåvidt ikke så mye nytt, men poenget er å få alle faglærere til å fokusere på lesing. Målet er å gjøre elevene til selvregulerte lesere som det heter.

Her på skolen har vi også noe som heter lesekvarter hver dag på alle trinn. Elevene leser selvvalgt skjønnlitteratur 15 minutter hver dag. Et meget bra tiltak synes jeg. Jeg har tro på alt som foregår hver dag i 190 dager, ikke noe hokus pokus, bare jamnt arbeid. Hvis ikke eleven kan lese godt, vil eleven ha vanskeligheter med å tilegne seg kunnskap i den norske skolen.

Forøvrig vil jeg si at jeg trives på min nye arbeidsplass. Her er det mange hyggelige elever, lærere og foresatte. Da er det bare å peise på!