torsdag 29. desember 2011

Sambandstjeneste - who are you gonna call?

Ikke ghostbusters, ikke mayday med La8pv , men norske radioamatører er på lufta når det gjelder. Vi har radioutstyr, og vi kan bruke det. Vi er frivillige, og vi samarbeider godt med myndighetene. Sakene i Dagbladet og Nrk har en konfliktvinkling som jeg som radioamatør ikke er enig i. Mens "dagmar" pågikk oppretta vi et nødnett mellom øst og vest, og vi var klare om vi skulle få en forespørsel om å bistå myndighetene. Det trengte de ikke denne gangen. Sakene får det til å høres ut som om dsb ikke vet om nrrl. Men det gjør de. Mange lokale grupper av nrrl mottar midler fra det offentlige for å kjøpe sambandsutsyr som kan fungere i en krisesituasjon.

Poenget er at det er radioamatører over hele landet. Vi klarer å flytte en melding om hva som helst hvor som helst. Dette er ikke snakk om kryptert samband, men tale eller annen modi over kortbølge på åpne frekvenser.

Nå skal det også nevnes at siden dette er frivillig arbeid, vil variasjonen være stor blant de lokale gruppene av NRRL hvor godt organisert, utrusta og trent man er for en reell nødsituasjon.

73 de LB4CD (medlem av La7g)

søndag 25. desember 2011

God jul

Jeg vil ønske alle som måtte svinge innom her ei riktig fin julefeiring og et godt nytt år.

tirsdag 6. desember 2011