torsdag 30. april 2009

Heldagsprøver

Det er straks eksamenstid og det avføder selvsagt noen refleksjoner..

Jeg lever i et parallelt univers ved min skole fordi jeg underviser både på SSP og IB. Denne erfaringen har fått meg til å tenke på heldagsprøvene og eksamensformen.

I IB-systemet er norskfaget knyttet til litteratur. Eksamensformen er "essay"-skrivning på maksimalt to timer. Det er to eksamener, Paper 1 og Paper 2. P1 dreier seg om å skrive en kommentar til en ukjent tekst, mens i P2 skal eleven svare på allmenne spørsmål om litteratur. I sitt svar skal eleven benytte en viss del av pensum for å svare på på spørsmålet.

Eksamenene på IB er helt analoge og uten hjelpemidler.

På SSP er egentlig alt nøyaktig motsatt: Lang tid, alle hjelpemidler osv. De fleste elevene sitter ikke tiden ut. De fleste er ferdige etter 2-3 timer, og da har de kanskje vært på luftetur, spist etc.

Hva gjelder vurderingen i IB-systemet, benytter jeg et skjema med poeng for forståelse, tolkning, struktur og språk. Jeg guler ut den relevante rubrikken og avslutter med en liten kommentar. Hvis eleven har ytterligere spørsmål, kan vi ta det muntlig.

Totalt sett skriver IB-elevene kortere tekster, men som er mer rett på sak og poengterte. Det er ikke plass og tid til "bla-bla." Omfanget, rent sidemessig, for meg som mottaker er rett og slett mindre. Vurderingen går mye raskere.

Altså, kunne man tenke seg en kortere eksamensvariant i det norske systemet, men tilpasset UDIRS filosofi?

Opplegg:

Tid: 3 timer (9-12)
Hjelpemidler: Egne notater og PC (forbedrer studieteknikken?)/ eventuelt fritt fram, men med skjerpede krav til sitatteknikk og kildekritikk.

Langsvar.


Denne våren har jeg rettet fire tentamenssett i VG3-klassen min. Noe av den tiden jeg har sittet med dette anser jeg dessverre som totalt bortkastet både for meg og elevene.

Straks mai..pjoh

Hvor forsvant dette semesteret?

Hovedplanen var å være ferdig med det meste i norskfaget til påske. Det klarte jeg med nød og neppe, men jeg har fortsatt en del arbeid igjen før jeg er fornøyd.Elevene er nok "fornøyd" for lenge siden..eh. Det er noe med den hersens samvittigheten.

Nå er det tentamenstid, og det har vært mye retting i det siste. En bunke med bokmålstekster gjenstår, så er det stort sett gjort i VG3.

I dag må jeg sy sammen utkast til en fagrapport som skal leveres mandag. I den anledning har jeg sett i min analoge dagbok for vg2, for å se hva som egentlig ble gjort.

Intensjonen er å lage en så kort og oversiktlig fagrapport som mulig. Etter et par år i motvind (førstereisgutt i vgs) begynner jeg å få litt oversikt. Til neste VG3- runde, skal jeg sørge for å ha en "fagrapport-kladd" som jeg fører undervegs. Jeg er så lei av sprengarbeid i siste liten.

Mitt siste muntlige prosjekt i VG3-klassen, skal være å lage en liten postmodernistisk fanzine

Ellers blir den siste perioden før eksamen preget av repetisjon og spissing til eksamen.