torsdag 27. januar 2011

Prøveformer jeg bruker

Jukselapp-prøve: Elevene lager jukselapp til prøven. Det må jukses skikkelig. Man må ikke bli tatt.

Wtf? Jo, elevene lærer stoffet gjennom å lage jukselappen. Som regel trenger de ikke den.

Lurejokernordtest: Et bedre ord for lekseprøve. Den kan dukke opp når som helst.

Nazijokernordtest: Dukker opp når det går dårlig for mange på lurejokernordtesten.

Det er bare å forsyne seg!

Et komparativt perspektiv

Det å sammenligne tekster er kommet inn i læreplanverket i norskfaget både i grunnskolen og videregående. Det synes jeg er bra.

Et av kompetansemålene i norskfaget i grunnskolen er:

•"presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar"

Elevene i 10. har nå fått utdelt Sjur Gabriel av Amalie Skram og Trass av Jonny Halberg. Sjur Gabriel er første bind i romantriologien om Hellemyrsfolket og regnes som naturalistisk litteraur. Omtrent 100 år etter gir Halberg ut romanen Trass. Trass kan muligvis karakteriseres som skittenrealisme. Jeg tenker at det skal være mulig å finne både likheter og selvsagt ulikheter mellom tekstene. Poenget mitt er å synliggjøre at realismen går som en rød tråd gjennom litteraturhistorien fra 1850 til i dag. I tillegg vil jeg gjerne at elevene leser noen hele verk og ikke bare utdrag.

Bøkene leses hovedsaklig hjemme. Etter noen uker følger en skriveperiode ut fra en oppgaveformulering. Jeg har tenkt å la dette være et fordypningsemne i litteratur. Elevene velger ikke litteraturen selv, men de velger hva de skal sammenligne i tekstene.

fredag 21. januar 2011

The old maid and the thief, radio-opera i Lesja kulturhus 21.1.11


Eva-Kristine Hernes, Ulrika Löfgren, Frank Runar Gansmo-Dominique, Solveig Lagos Andersen og Espen A. Leite med produksjonen ”Old Maid and the Thief”


"


I 1939 i et USA preget av depresjon, nedgangstider og førkrigstid ble verdens første

radioopera ”The Old Maid and the Thief” skrevet. Komponisten, Gian Carlo Menotti, la

handlingen til et lite samfunn, hvor kjedsomhet, sladder og tiltak mot moralsk forfall

preget hverdagen.

Stykket skildrer en gammel jomfru, Miss Todd og hennes tjenestepike Laetitias hverdagslige

liv i en liten landsby i Amerika, hvor de tilbringer mesteparten av dagene sammen med

den sladrete nabokonen Miss Pinkerton. En dag banker landstrykeren Bob på døren og de

desperate kvinnene gjør alt for å få han til å bli. I forelskesesrus og i sin streben etter å få

han til å bli drives de alle sammen ut i moralsk forfall.

Kvinnene tror at Bob står bak de siste dagers hendelser i den lille landsbyen. Både et

mord og flere innbrudd har funnet sted. For å redde han bestemmer de seg selv for å bli

forbrytere ved å rane det lokale vinmonopolet...

Take away opera er form for opera der utøverne veksler mellom å være innenfor og utenfor

handlingen og scenen. Alt foregår åpent, og musiker og teknikk er hele tiden en integrert

del av helheten. Det er mye (til dels absurd) humor i forestillingen, samtidig som sang

og musikk hele tiden har den kunstneriske kvalitet vi forbinder med tradisjonell opera.

Orkesteret eller klaveret er byttet ut med alternative instrumenter, som her akkordionet,

og summen av alt dette blir en opera som er lett å ta med seg under armen, og fraktes

frem og tilbake."
 
Kilde: http://www.kultursekkenoppland.no/resources/17/_V11_Konsertinfo_Old_Maid.pdf
 
Dette var en flott opplevelse! Anbefales.onsdag 19. januar 2011

learning by doing - Lesja kommune har skjønt det!

Lesja kommune har skjønt hvordan man skal organisere brannøvelser for ansatte!

Ganske enkelt egenlig: La alle ansatte slokke 3 brennede fat med et pulverapparat av den typen som henger på skola. Det var spennende, artig og lærerikt. Det fikk meg til å tenke på hvor gøy det er med alt man må gjøre rent fysisk. Jeg har aldri vært ansatt i en kommune der brannvesenet kommer med en tilhenger full av pulverapparat og forlanger at alle ansatt skal prøve. I tillegg fikk vi slukke de brennede fatene med et brannteppe. Nyttig erfaring det også, og du verden så effektivt!
Mens jeg stod der og venta på tur, kom jeg på hvor mye rart man drillet inn i førstegangstjenesten på akkurat denne måten. Kort instruksjon, klare retningslinjer, veildening mens man gjennomfører individuelt. Det rare er at mye av dette sitter som spikret 15-20 år etterpå. Det har jeg selv erfart ved f.eks Hv-øvelser.

Dessuten synes jeg at dette var vel anvendt møtetid. Møter er det mange av i skolenorge, og det er kun et fåtall av disse jeg husker noe som helst av.

tirsdag 18. januar 2011

Hva synes du om denne norskoppgaven?

1. klikk deg inn på Ikkepedia

2. opprett en bruker og logg på

3. produser en artikkel i Ikkepedias ånd - ta gjerne helt av!

4. Vi leser hverandres Ikkepediaartikler


Hva synes du om denne?

Da stiller du sikkert motspørsmålet: Ja, men hva er det vil oppnå med denne oppgaven - hva slags kompetansemål er du inne i. Da svarer jeg: Jeg har bare lyst til å tulle litt. Ok?

mandag 17. januar 2011

Å leve sammen - mer hverdagsliv

Å leve sammen heter et kap i læreboka for RLE i åttende. På hjemmesiden ligger det en filmsnutt fra homseparaden i Oslo 2006. Oppgaven går ut på å se filmsnutten og notere hva man ser.

Denne rene deskriptive oppgaven medfører fort en del diskusjon og er egentlig god trening på å være nøyaktig. Som norsklærer er jeg jo også vant til å tenke motiv/tema. Elevene er ganske raske til å bruke ord som tolker og ikke beskriver i denne typen oppgaver.

For å sprite opp stemningen til slutt synes jeg det var riktig med litt Erasure.

Jeg vil anbefale alle som fusker i RLE-faget i grunnskolen til å spille Erasure i forbindelse med denne typen fagstoff!  Andy Bell er undervurdert til bruk i pedagogisk sammenheng.

tirsdag 4. januar 2011

Hverdag..

Leif etterspør hverdagslige hendelser i skolebloggene. Det skal Leif få. Han har tross alt inspirert meg mange ganger de siste par årene. Dette er nok ikke til noen stor inspirasjon, men det er nå et svar på "oppgaven."

I dag var min første dag med elever i 2011. Før jul diskuterte jeg vårhalvåret med 10. Det var en del ting å avklare i og med at jeg jeg overtok norsken i høst og ikke har kontroll på hva de kan og ikke kan. Elevene fortalte at de hadde gjennomgått 1800-talls kap. i læreboka (100 sider tungt stoff) og jobbet en god del med det. Av den grunn bestemte jeg meg for å kjøre en minitest i ITSL første time, for å finne ut hvor stort behovet for repetisjon var. Vi kan trygt konkludere med at behovet var tilstede! Snakk om upedagogisk første norsktime på nyåret:)

Vel, etter å ha forsikret morgentrøtte sjeler om at karakterene skulle legges i mappen for ting vi ikke snakker om, fordelte vi lærestoffet på par. Parene har ansvaret for å definere, plassere og konkretisere en litterær periode på 1800-tallet, og legge fram dette muntlig for 9.klasse som skal gjennom samme mølla.

Repetisjon er all lærdoms mor, tenker jeg. Det å fortelle andre noe er veldig ofte en god måte å finne ut om noe sitter. Ofte føler jeg at jeg må haste videre i lærestoffet, kanskje akkurat på det punktet hvor noe av det vi nettopp har gjort har begynt å feste seg hos eleven. Jeg er av de reaksjonære sjeler som faktisk mener at vi har for mange kompetansemål i omtrent samtlige fag i både ungdomsskole og videregående. Vi blir egentlig ikke god på noe. Nå er kanskje ikke det meningen heller i grunnskolen, men jeg lar meg nå frustrere litt likevel.

Nuvel. Det var en liten hverdagshistorie. Jeg lover å skrive flere. Jeg har egentlig troen på nokså enkle og rett fram opplegg!

Ellers må jeg pønske ut hvordan jeg skal løse fordypningsoppgavene på en lur måte. Tips mottas med takk.

God skolestart til både store og små som måtte svinge innom:)