mandag 30. juni 2008

Le petit mort


"Men nå hadde så mange sett Six Feet Under, i alle fall de som jobbet her og kjente profesjonen hans, at de virket like fortrolige med arbeidet rundt en død kropp som med Fjernsynskjøkkenet med Ingrid Espelid Hovig. De ville stadig diskutere det med ham, selv om han gang på gang hadde presisert at å jobbe i et begravelsesbyrå i Norge var som å befinne seg på en annen planet, sammenlignet med USA" (Ragde, Ligge i grønne enger, Oktober, Oslo, 2007: 35-36).
Nuvel. Ragde altså. Allusjonen til Six Feet Under er ryddig. Serien som var "le petit mort" for meg i vinter og vår på DVD dukket opp i Ragdes Ligge i grønne enger, naturlig nok.
Det eneste som er sikkert er at vi alle skal dø. Hvordan snakke som døden, hvordan forstå den? Serien Six Feet Under fikk meg til å tenke og reflektere over døden på helt nye måter, samtidig som potetgullet gled ned. Merkverdig. Døden er tabu. Døden er institusjonalisert og fjernet fra oss, slik vi fjerner alt det ubehagelige i vårt sammen. Alt skal bare gil rett frem i en endeløs strøm.
Siden vi alle skal dø, er mitt forslag å starte med å nyte sommerferien. Samboeren min syr på symaskinen sin nå, og jeg skriver litt i bloggen. Det er hyggelige aktiviteter en sommeraften.
God kveld!

tirsdag 17. juni 2008

Gratulerer med dagen!

http://www.wergeland2008.no/

Leseglede


Akkurat nå leser jeg Ragdes "Ligge i grønne enger." Jeg har akkurat begynt. Jeg har lest de to andre romanene i triologien og sett tv-serien. Litteraturdebatten lar jeg ligge her, men vil nøye meg med å si at jeg synes Ragde er meget god til å skildre personer og miljø slik at jeg blir fanget og interessert. Dette er sengelektyre og kveldsunderholdning.
Samtidig leser jeg videre i Thure Erik Lunds syke univers. Et par elever på Ib-linja skal skrive Extended essay om henholdsvis Compromateria og Elvestengfolket. Det gjør det nødvendig for meg som veileder å lese romanene. Jeg liker Lunds univers, men jeg klarer ikke å lese så mye av gangen. Det er tungt. Rett og slett.
Min sønn (barnehageunge) og jeg leser en del sammen på kveldstid som en del av leggerutinen. Det går i Postmann Pat, Elias, Albert Åberg, Thomas etc. Vi fikk boken om Bø og Bæ i gave av en slektning til jul og falt pladask. Det er Samlaget som gir ut bøkene om de to sauene Bø og Bæ. De er oversatt fra svensk til nynorsk av Ragnar Hovland. Jeg koser meg stort hver gang sønnen min vil lese Bø og Bæ, for det er en av mine favoritter dette semesteret.
Fra Bø og Bæ blir våte:
"Bø og Bæ har gløymt krokketspelet ute.
- Vi må hente krokketspelet, seier Bæ
- Må vi? seier Bø."
Genialt, spør du meg.

torsdag 12. juni 2008

Herr Petter!


This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired.
This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.
Kjære 2sta!

Kunnskapen fra Grip Teksten VG2 om Petter Dass er ikke så gal:


Vi holder nesten tritt med forskningen. Dass som hadde en fot innefor renessansen og en fot innenfor barokken. Du husker vel det?Alt over 17 er fiksjon!

Under kunnskapsløftet skal norsklæreren være mattelærer og omvendt. Dette er jeg dårlig på.

Noen tall:

Jeg har karakteransvar for ca 100 elever. Bak hver karakter ligger både vurderinger med og uten karakter.

I løpet av skoleåret 07/08 gjelder følgende:

omtrent 600 vurderinger med karakter
omtrent 350 meldinger besvart på LMS It'slearning om fravær o.a
omtrent 350 e-post fra adm. o.a med div. info.
x antall møter
x antall telefoner på kveldstid
x antall samtaler med enkeltelever om div
60 formelle elevsamtaler utenfor undervisningstid.
x antall underveisvurderingssamtaler

I tillegg kommer selvsagt alle undervisningstimene, samt forberedelsene.

Det er godt der litt sommeravspasering -og ferie snart!

NB: Dette skal ikke tolkes som syting, sutring, se hvor mye jeg jobber etc - kun en skriveøvelse som involverer noen tall. Jeg må øve!

Bloggprosjektet i 3sta er nå på gang

Elevene som var i norsktimen idag var positive til blogging i VG3. Vurderingsformen ble diskutert, og en forløpig konklusjon er en "ja-takk-begge-deler-løsning." Noen blogginnlegg skal inngå i den muntlige karakteren og noen innlegg skal inngå i den skriftlige delen. Et par elever kunne til og med tenke seg til å starte bloggingen før ferien.

Nå er jeg fornøyd og glad, og jeg kjenner at jeg gleder meg til skolestart i august. Norskfaget skal angripes fra alle kanter. Smålands husarer går til attack!

Bjeff!

I norsktimen i morgen...
skulle det egentlig vært MOT-time, men mot er syk. Kobeluren må derfor trå til.

Rammebetingelser: Elevene får vite hva de skal opp i til muntlig eksamen (umotiverte)
Alle karakterer er satt. (umotiverte)
De tror det skal være MOT-time. (åh..kan vi få fri?...eh nei!)

Løsning: Jeg forteller om blogg-planene for VG3. For å komme til kjernen som handler om å kaste de søte små ut i den store verdensmaskinen, skal vi ta en omvei via bloggverdenens merkverdigeheter som dukket opp rett før leggetid. (Jeg innrømmer at bloggingen har gjort meg morbid i dag).
Den omveien kommer vi til etter å ha koblet oss til tentamensoppgaven om hvordan teknologi har endret måten å produsere, publisere og konsumere tekst på. Ironisk nok valgte mange å skrive den oppgaven for hånd på papir. Du henger med på opplegget? Det er mulig at dette kan sorteres under kategorien "uthaling av tid", men jeg tror det kan bli en bra time. Kanskje det kan skapes noen positive forventninger til bloggingen? Kanskje kan noen av elevene begynne i sommer? Nei, nå tar jeg helt av. Nå er sengen neste stopp. God aften konstabel! Har de noengang sett en travhest føde?
Omveien (han kjører ikke E6 "dein strakaste vein")

1. The good: http://www.dagensit.no/trender/article1421647.ece?jgo=c_current&WT.svl=article_title (good vs evil!)


2. The bad: http://www.kjendis.no/2008/06/11/537900.html (ikke dama, men kommentarer)

3. The ugly: http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=513118 (ikke saken, men VG!)

I norsktimene på fredag skal vi lese Dag Solstads essay i Samtiden om ytringsfrihet og diskutere innholdet.

onsdag 11. juni 2008

Grøftetildragelsesmysteriet


Jeg underviser litteratur på Ib-linjen. Det har medført en del refleksjoner gjennom skoleåret hva gjelder systemforskjeller. Norskfaget går over to år (vg2-3) og handler bare om litteratur. Vi leser, analyserer og tolker 15 verk på to år. Eksamensformen er vekselvis muntlig og skriftlig. IB premierer egen tenkning og ingen hjelpemidler er tillatt. Jeg trenger ikke annet enn tavle, kritt og god forberedelse. Det er nøyaktige vurderingskriterier til alle delene av faget, og hver eksamen krever forskjellige ferdigheter og begreper. Det er mye arbeid, men fryktelig interessant og morsomt.

På Vg2 SSP skal jeg i norskfaget innom generell kulturhistorie, litteraturhistorie, tekstutdrag, språkhistorie, muntlige tekster, sammensatte tekster, sidemål etc . Kriteriene for karakterene er ikke like spesifikke. Hvordan eksamen skal se ut i VG3 vet jeg ikke helt nøyaktig.

Hvor lykkes elevene og jeg best? Du kan kanskje gjette svaret?

Norskfaget i videregående er et "monsterfag." Det er så bredt at jeg føler at jeg bare skraper i overflaten. Det må jeg gjøre noe med. Det er en utfordring, men jeg er på veg.

På den internasjonale linjen er jeg i en pedagogisk grøft. På SSP er jeg i en annen pedagogisk grøft. I løpet av 5 år i ungdomsskolen var jeg i opptil flere grøfter (les: pedagogisk forsøk). Undervegs i studiene var jeg i PPU-grøfta (les: halleluja - lønn får vi i himmelen).

Jeg liker IB-systemet. Det er tydelig og konkret. Det forlanger presisjon og nøyaktighet.
Samtidig skal jeg ha norsk 6 timer i uka på SSP med 30 elever i et rom med hver sin skjerm full av fristelser foran nesen. "Det var da uroa kom over meg.."

Så langt i karrieren har jeg altså opplevd ulike grøftetildragelser. Jeg er i ferd med å etablere meg på grøftekanten. En bekjent sa en gang: "Det er ikke den reform som ikke kan tilpasses min undervisning.." Det er noe der. Det går bra i skoleverket på tross av direktoratet! Der sa jeg det. Det var godt. Beklager. Det er snart lokale lønnsforhandlinger.

Den digitale verden må jeg forholde meg til resten av mitt yrkesaktive liv, men det må være lov å tenke litt analogt.

La oss håpe at det ikke blir som i Compromateria. Kanskje har jeg en fot innenfor verdensmaskinen allerede.

Forøvrig har vi lest hele Grøftetildragelsemysteriet på Ib-linja i høst, i tillegg til 6 andre romaner. Analogt.

Jeg bare nevner det. Her på bloggen. Digitalt.
Offensivt nå kobelur, offensivt. Det var det han sa til seg selv rett før sommerferien.

Släpp fangarna loss det är vår

Snart er det slutt..

http://www.norsklektorlag.no/viewarticle.php?id=2359

Kobeluren har ikke tenkt å gi seg, men han lurer på hvordan han skal bli "gammel" i dette yrket som ingen forlater før han har fåt mærker av den...

Skruer og muttere
"Stillhetens historie og andre essays" av Peter Englund er en essaysamling av de sjeldne.


Fra vaskeseddelen: "Peter Englund hengir seg helt til den lille historien. (...) Tekstene handler om gjenstander, vaner og hendelser som er blitt selvfølgeligheter i vår hverdag, slikt som vi ikke reflekterer over, men som like fullt har en bakgrunn i det forgagne." Englund, Universitetsforlaget, 2004.


Jeg har brukt et par av hans essay på SSP, VG2 for å gi gode eksempler på hvordan et essay kan se ut når en forfatter og skribent svinger pennen, men også for å kose oss sammen med innholdet i tekstene.


Essayet "skrujernets historie" åpner slik: "Det mest spektakulære nederlaget i den britiske kolonialismens historie skyldtes an akutt mangel på skrujern" (Englund, 2004:91). Hvilken innledning kunne ikke det være til en historietime?


Du kan lese om:


- Om stillhetens historie

-Om massasjestavens historie

-Om brillenes historie

-Om bindersens historie

-Om utstillingsvinduets historie


Det er ikke helt umulig at noen elever ramlet av lasset underveis i essaylesingen, men lektor Kobelur hadde det helt utmerket.


Anbefales på det varmeste.


Metakommentar til innlegget: Min iboende norsklærer forteller meg at tittelen på innlegget og innholdet kanskje har en noe løs tilknytning. Til mitt forsvar vil jeg si at jeg mente å skrive om uttrykket "nuts & bolts", men kom i skade for å kaste et blikk i bokhyllen..Nuvel. Det var helt og holdent til min vederkvegelse.

Retorikk

Dette innlegget skal ikke handle om Bush, men:

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2475978.ece

Språk er viktig. Retorikk er viktig! "Attende til antiken!" Bush har lært at hva man sier og måten man sier det på har betydning.

Retorikk har kommet tungt inn i læreplaner -og bøker i videregående skole. I VG2 har vi innført noen grunnbegreper som logos, etos og patos. Vi har sett på taler av både Obama og Reagan og forsøkt å anvende begrepene logos, etos og patos for en enkel retorisk analyse av talene. Vi fant mye etos og patos for å si det slik. Nuvel.

"Aa, eg verdt trøytt af det kunstige Liv og
lengtar atende
til dette greide og elskande, eg i
Ungdomen kjende." (Vinje)Jeg tror at elevene i løpet av VG3 ved hjep av retorikken kan utvikle et brukbart utgangspunkt for egen tenkning og analyse av både muntlige og skriftlige tekster.

Skjermjungelen

Elevene på SSP skal få bærbare datamaskiner til høsten. Dette innbærer at jeg som lærer må forholde meg til det på en fornuftig måte. Hvordan skal jeg drive undervisning i 3STA når alle sitter med en skjerm foran seg? "Det er lett å la seg distre." Her må man være offensiv og ikke la seg diktere av teknologien, men være "the master."

Nuvel. I USA er datamaskinen på veg ut av mange klasserom, mens her på berget har vi akkurat kommet i gang. Noen lærere er skeptiske, andre bejanende til verdensvevens vidunderlige verden. Hva mener jeg?

Altså. Offensiv tenkning.

1. Vi skal skrive mye mer og bedre ved hjelp av datamaskinen. Det er lettere å veilede i skriveprosessen når man bruker datamaskinen som skriveverktøy.
2. Alt kan i prinsippet leveres elektronisk. Det medfører god oversikt for meg og muligvis for eleven.
3. Vi kan publisere tekster vi skriver på verdensveven. Skrivningen blir mer offentlig og deler av mottakerproblematikken i skoleverket kan være løst.
4. Vi kan diskutere via f.eks It's learning.
5. Vi kan være et skrivende fellesskap - dele filer, ideer, lenker etc
6. Vi må forholde oss profesjonelt til kilder og lære kildebruk og kildekritikk.

Men. Defensiv tekning.

1. I en del timer med gjennomgang skal datamaskinen være slått av og ligge i sekk. Forelesningen består. Diskusjonen består.

Digitale forberedelser til VG3

Hvis jeg forlanger at VG3-elevene mine på Ås videregående skole skal skrive blogg, må jeg teste ut fenomenet selv.

Jeg leser ulike blogger daglig, men jeg har aldri blogget selv. I det siste har jeg imidlertid blitt kraftig inspirert av http://leifh.blogspot.com/ og http://lektoraksnes.blogspot.com/ .
I tillegg skal elevene på SSP få hver sin bærbare datamaskin, og jeg må være litt offensiv i forhold til det.

Hvorfor skal elevene mine skrive blogg?

- Hvis du skal bli god til å skrive, må du skrive mye. Vi skal skrive mye i VG3.

- Forbedre digitale ferdigheter.

- Reflektere og uttrykke egne meninger som blir sett og kommentert av andre.

- Det er morsomt.

Hva skal vi skrive om?

- Dette blir en blogg knyttet til norskfaget, men norskfaget er bredt og innbyr skrivning om mange slags emner.

- Noe skal være helt fritt.

- Noen emner styres av meg som faglærer og knyttes til læreplanmål.

Hvordan skal dette vurderes?

Dette har jeg ikke tatt stilling til, og jeg er mottakelig for gode innspill.