onsdag 11. juni 2008

Skjermjungelen

Elevene på SSP skal få bærbare datamaskiner til høsten. Dette innbærer at jeg som lærer må forholde meg til det på en fornuftig måte. Hvordan skal jeg drive undervisning i 3STA når alle sitter med en skjerm foran seg? "Det er lett å la seg distre." Her må man være offensiv og ikke la seg diktere av teknologien, men være "the master."

Nuvel. I USA er datamaskinen på veg ut av mange klasserom, mens her på berget har vi akkurat kommet i gang. Noen lærere er skeptiske, andre bejanende til verdensvevens vidunderlige verden. Hva mener jeg?

Altså. Offensiv tenkning.

1. Vi skal skrive mye mer og bedre ved hjelp av datamaskinen. Det er lettere å veilede i skriveprosessen når man bruker datamaskinen som skriveverktøy.
2. Alt kan i prinsippet leveres elektronisk. Det medfører god oversikt for meg og muligvis for eleven.
3. Vi kan publisere tekster vi skriver på verdensveven. Skrivningen blir mer offentlig og deler av mottakerproblematikken i skoleverket kan være løst.
4. Vi kan diskutere via f.eks It's learning.
5. Vi kan være et skrivende fellesskap - dele filer, ideer, lenker etc
6. Vi må forholde oss profesjonelt til kilder og lære kildebruk og kildekritikk.

Men. Defensiv tekning.

1. I en del timer med gjennomgang skal datamaskinen være slått av og ligge i sekk. Forelesningen består. Diskusjonen består.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar