onsdag 11. juni 2008

Retorikk

Dette innlegget skal ikke handle om Bush, men:

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2475978.ece

Språk er viktig. Retorikk er viktig! "Attende til antiken!" Bush har lært at hva man sier og måten man sier det på har betydning.

Retorikk har kommet tungt inn i læreplaner -og bøker i videregående skole. I VG2 har vi innført noen grunnbegreper som logos, etos og patos. Vi har sett på taler av både Obama og Reagan og forsøkt å anvende begrepene logos, etos og patos for en enkel retorisk analyse av talene. Vi fant mye etos og patos for å si det slik. Nuvel.

"Aa, eg verdt trøytt af det kunstige Liv og
lengtar atende
til dette greide og elskande, eg i
Ungdomen kjende." (Vinje)Jeg tror at elevene i løpet av VG3 ved hjep av retorikken kan utvikle et brukbart utgangspunkt for egen tenkning og analyse av både muntlige og skriftlige tekster.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar