torsdag 12. juni 2008

I norsktimen i morgen...
skulle det egentlig vært MOT-time, men mot er syk. Kobeluren må derfor trå til.

Rammebetingelser: Elevene får vite hva de skal opp i til muntlig eksamen (umotiverte)
Alle karakterer er satt. (umotiverte)
De tror det skal være MOT-time. (åh..kan vi få fri?...eh nei!)

Løsning: Jeg forteller om blogg-planene for VG3. For å komme til kjernen som handler om å kaste de søte små ut i den store verdensmaskinen, skal vi ta en omvei via bloggverdenens merkverdigeheter som dukket opp rett før leggetid. (Jeg innrømmer at bloggingen har gjort meg morbid i dag).
Den omveien kommer vi til etter å ha koblet oss til tentamensoppgaven om hvordan teknologi har endret måten å produsere, publisere og konsumere tekst på. Ironisk nok valgte mange å skrive den oppgaven for hånd på papir. Du henger med på opplegget? Det er mulig at dette kan sorteres under kategorien "uthaling av tid", men jeg tror det kan bli en bra time. Kanskje det kan skapes noen positive forventninger til bloggingen? Kanskje kan noen av elevene begynne i sommer? Nei, nå tar jeg helt av. Nå er sengen neste stopp. God aften konstabel! Har de noengang sett en travhest føde?
Omveien (han kjører ikke E6 "dein strakaste vein")

1. The good: http://www.dagensit.no/trender/article1421647.ece?jgo=c_current&WT.svl=article_title (good vs evil!)


2. The bad: http://www.kjendis.no/2008/06/11/537900.html (ikke dama, men kommentarer)

3. The ugly: http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=513118 (ikke saken, men VG!)

I norsktimene på fredag skal vi lese Dag Solstads essay i Samtiden om ytringsfrihet og diskutere innholdet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar