torsdag 27. januar 2011

Et komparativt perspektiv

Det å sammenligne tekster er kommet inn i læreplanverket i norskfaget både i grunnskolen og videregående. Det synes jeg er bra.

Et av kompetansemålene i norskfaget i grunnskolen er:

•"presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar"

Elevene i 10. har nå fått utdelt Sjur Gabriel av Amalie Skram og Trass av Jonny Halberg. Sjur Gabriel er første bind i romantriologien om Hellemyrsfolket og regnes som naturalistisk litteraur. Omtrent 100 år etter gir Halberg ut romanen Trass. Trass kan muligvis karakteriseres som skittenrealisme. Jeg tenker at det skal være mulig å finne både likheter og selvsagt ulikheter mellom tekstene. Poenget mitt er å synliggjøre at realismen går som en rød tråd gjennom litteraturhistorien fra 1850 til i dag. I tillegg vil jeg gjerne at elevene leser noen hele verk og ikke bare utdrag.

Bøkene leses hovedsaklig hjemme. Etter noen uker følger en skriveperiode ut fra en oppgaveformulering. Jeg har tenkt å la dette være et fordypningsemne i litteratur. Elevene velger ikke litteraturen selv, men de velger hva de skal sammenligne i tekstene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar