tirsdag 18. oktober 2011

Råning

En ung mann fra norddalen blottstilte seg i programmet Brennpunkt på NRK i kveld. Hovedpersonen er nok en mange her omkring kjenner. Jeg håper riktig mange av gutta på Lesja så programmet. Ironisk nok er våre 7 tiende klassinger på tur til Norsk vegmuseum på Hunderfossen i morgen. Der skal vi delta på trafikksikkerhetsdag. I løpet av høsten skal 2000 ungdommer fra Oppland det samme. Tiltaket er positivt og bra, men hjelper det? For ungdommene er dette nok en "happening" i det offentliges regi.

Muligvis må det tøffere virkemidler til for å stagge unge gutter på bygda fra å kjøre seg i hjel? Fartssperrer ble diskutert i programmet, graderte førerkort med begrensinger for helg og nattekjøring, elektronisk overvåkning av kjøremønsteret osv.

Jeg gleder meg til opplegget i morgen, og til å høre hva ungdommene har å si om en del av problemstillingene som ble diskutert i Brennpunkt.

Vi er så få. Vi har ingen å miste.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar