mandag 13. februar 2012

Singapore


Et lite notat fra Gardermoen 13.2.12

I Singapore blir utdanning sett på som en investering og ikke en utgift, sa Thomas Nordahl i dag på en ny-giv samling på Gardermoen. Singapore er et land som hadde et BNP pr. person på 565 dollar i 1965. De bestemte seg for å satse på utdanning, og i 2009 var BNP pr. person 36.537 dollar. En bevisst satsning på utdanning har altså vært lønnsom på mange vis. I Norge utdanner vi 8-10% av våre ungdommer rett inn i NAV-systemet. Hva er hemmeligheten bak å lykkes med skole? Nordahl hadde oppe noen momenter i sitt foredrag i dag, og jeg gjengir dem på frihånd:

1. Landets og utdanningssytemets historie. Singapore valgte i 1965 å satse knallhardt på utdanning. Vi bruker mye penger i Norge også, men gjør vi de riktige tingene?
2. Lærerutdanning. Alle lærere har mastergrad. Ser en på PISAundersøkelsene finner en sør-øst asiatiske land og Finland på topp 5. I Finland har også alle lærere master. Godt utdannede lærere lønner seg.
3. Gode arbeidsforhold for lærere. Dvs at lærere skal bruke tiden sin til å utvikle god undervisning. I Norge er det mange tidstyver i skolen.
4. Sterk vektlegging av skoleledelse.
5. Vurdering av sluttresultater og oppfølging på alle plan i skolen.
7. Skolens og lærerens autoritet står sterkt i samfunnet. I Norge har jeg ikke den følelsen.
8. Samspill mellom forskning, undervisning og politikk. Vi er på vei i Norge. Er vi skolefolk flinke til å lese oss opp på forskning? Nei.
9. Samspill mellom grunnskole og videregående opplæring. I Norge er vi på vei - f.eks med ny giv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar