torsdag 31. mai 2012

Digital elevavis - førebuing til nytt valgfag hausten 12

Her er eit mellombels forslag til korleis det kan sjå ut. Eg har nytta plattformen som avis i skolen tilbyr. Han er gratis og grei å nytte.

No er læreplanane i valgfaga spikra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar