mandag 2. november 2009

Du skal ikke bedrive ord

..sa Øverland. I den siste utgaven av Lektorbladet er det mye interessant lesning. Temaet er språkbruken i byråkratiet og samfunnet. Skagen omtaler det nypedagogiske språket, og Dokset reflekterer over uklare formuleringer i lovverket som styrer oss i skolen.

Med dette i mente deltok jeg i dag på en samling i skolens aula der nettopp nye og endrede forskrifter i opplæringsloven skulle formidles nedover i systemet.

Det heter nå f.eks halvårsvurdering med og uten karakter i stedet for terminkarakter. Våre datasystemer takler selvsagt ikke dette nå, men det får da være måte på. Disse halvårsvurderingene skal bestå av en karakter, samt en begrunnelse for den og rettledning til videre arbeid. Dette er jo rimelig udramatisk uten at jeg forstår hvorfor det må endres. Kanskje er halvår/ år til og med fornuftige begreper - hva vet vel en skarve saksbehandler som meg?

Det som skaper merabeid for meg er at alle halvårsvurderingene skal inneholde både karakter og begrunnelse. I gjennomgående fag som jeg underviser i betyr dette et betydelig merarbeid, fordi alle vurderingene er halvårsvurderinger fram til standpunktkarakteren settes våren vg3. Jeg regner ikke med å få verken mer tid eller penger til dette. Å være norsklærer begynner virkelig å bli morsomt.

All begrepsforvirringen legger seg vel til ro etter hvert. Mer meningsløst er formuleringene i forskriften (kap 3) om f.eks halvårsvurdering i sidemål. Her på østlandet dreier det seg om nynorsk for de aller fleste elevene. De som har fritak for vurdering med karakter, skal fortsatt ha undervisning, samt en vurdering uten karakter. I tillegg er praksisen med å la disse elevene skrive to bokmålstekster til tentamen (hvis det er noe som heter det?) direkte lovstridig.

Paradokset ligger i at for et par uker siden var det et par engasjerte lektorer fra Holtet vgs og skildret et opplegg for minoritetsspråklige elever. De har som regel fritak fra sidemålet. Vi som skole har en del arbeid å gjøre i forhold til denne gruppen elever. Det er greit at de ikke er fritatt for undervisning i nynorsk - de skal jo eksisterere i et samfunn med begge måformer, men hvorfor skal de skrive en heldagsprøve på slutten av halvåret på nynorsk? De skal ikke ha karakter, men vurdering. Det gir mening.

Slik går det når pedokratiet tar overhånd. Det må være lov til å bruke skjønn. Elever som har fritak for sidemål (vurdering med karakter, må vite) er ikke motiverte for å skrive sidemål, og mer vesentlig: De trenger sårt treningen i å beherske en målform godt.

Det eneste jeg likte med presentasjonen i dag var at elevene tydeligvis har plikt til å være tilstede ved såkalte vurderingssituasjoner.Hvor langt læreren skal strekke seg for å fremskaffe et vurderingsgrunnlag er uklart. Jeg pleier å si til mine elever at egentlig er det slik at de er under en konstant vurdering - langsgående vurdering som det heter. Høyt fravær er fortsatt høyt fravær. Hvordan skal du kunne få med deg faget om du ikke er tilstede? Hvordan skal du kunne få med deg faget om du ikke åpner læreboka og møter fagstoffet.

Jeg har en utrivelig følelse av å bli mer lik en saksbehandler i offentlig forvaltning, enn en fagperson som skal formidle fagstoff til elever. Hvis "bullshit" og newspeak" skal gjelde og fornuften vike, må man kanskje begynne å se seg om etter andre mulige yrker. Eventuelt være stapeis og motarbeide systemet innenfra de neste 30 årene. Forøvrig gjelder det som alltid: Å holde sin svinesti rein, og ikke skaffe ledelsen merarbeid.

God aften.

2 kommentarer:

  1. Godt sagt. Jeg tenker akkurat det samme som deg, hvis det er en trøst. Jeg satt nikkende til siste utgave av Lektorbladet og håper Kristin Halvorsen leser det og skjønner alvoret. Sannsynligvis er det neste år ikke lenger en gang karakter ved halvårsvurdering, men en skriftlig begrunnelse. Da begynner det virkelig å bli morsomt å være norsklærer!

    SvarSlett
  2. Takk for det. Det som egentlig er skummelt er vel at det er mange som er enige med oss, men vi blir ikke hørt. Vi skal kontrolleres og overvåkes.

    Jeg tror ikke Halvorsen skjønner noe av dette dessverre.

    Men, vi får avholde vår undervisning og gjøre så godt vi kan!

    SvarSlett