tirsdag 4. mai 2010

Festing og timetelling

Russetiden er en fin tid, men et paradoks: Man feirer noe man ikke har avsluttet. Dette er selvsagt ikke nytt her på berget, og jeg skal ikke komme med surmaget kulturkritikk, eller velte meg i samtidens dekadanse.

Jeg har heller lyst til å komme med et forslag. AP flyttet eksamen i 1979 for å dempe russefeiringen. Det slo feil som vi alle vet. Likevel var nok politikerne inne på noe. Det er systemet som må forandres, ikke historien og (u)kulturen. La meg ta en omvei: Jeg underviser ved IB-linja. Ib-elevene har eksamen nå. Det forutsetter imidlertid at elevene må jobbe en del i løpet av sommeren mellom vg2 og vg3. Premien er at de avslutter skoleåret tidlig. De fleste utnytter tiden til å tjene noen kroner før de skal studere eller avtjene verneplikt. Det er fornuftig!

Derfor er mine forslag som følger:

1) Elevene får tildelt et kompetansemål eller to som de skal lese seg opp mot ved hjelp av lærebok eller andre læremidler i løpet av sommeren. Den første uka i august behandles dette i klasserommet og vurderes på en eller annen måte. Plutselig har man frigjort mange uker undervisning i andre enden.

2) Skoleåret starter 14 dager tidligere, eller at dagene er litt lengre en periode på høsten når arbeidsforholdene er gode. Da kan man også få avviklet eksamen tidligere og tatt ferie.


Eller så kan direktoratet tenke på noen nye fagtimetall. Den slutten jeg har på skoleåret nå, liker jeg svært dårlig. Jeg føler meg som en innleid nisse i byråkratiets skolekjøpesenter, der det å telle timer er viktigere enn hva de skal fylles med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar