mandag 9. februar 2009

Individual Oral Commentary

I morgen skal jeg avvikle muntlig eksamen med mine kjære IBO-elever.


Eleven trekker et utdrag av en tekst i en bestemt del av pensum.
Eleven forbereder seg i 20 minutter uten hjelpemidler.
Eleven framfører en sammenhengende kommentar til utdraget, begrenset til 15 minutter.
Eleven får poeng for kunnskap om verket (f.eks kunne plassere utdraget i en verkintern kontekst)
Eleven får poeng for forståelse og tolkning, struktur i presentasjonen og språket som benyttes.
Alt blir tatt opp på bånd ("gammeldags" kassett)

Jeg lytter og stiller noen spørsmål mot slutten. Jeg lytter gjennom båndet og setter karakter. Alt sendes til IBO sentralt. To andre sensorer modererer mine poeng.

PANG!

2 kommentarer: