onsdag 4. februar 2009

UDIR på hotell Opera

I dag har jeg vært på kompetansehevingskurs for norsk eksamen vg3 på hotell Opera i Oslo.

Jeg har et par kommentarer

- Tone Vindegg brukte en halv dag på å minne oss om paragrafer og forskrifter ved hjelp av PowerPoint og lite diskusjon. Helt greit, men egentlig ikke noe jeg ikke kan lese meg til på Udir.
- Fabelaktig lunsj - bra for en fattig lektor
- Resten av dagen var viet til mer konkrete ting fra oppgavenemndas representant som var en fornuftig mann.

Hva har jeg funnet ut?
- Vurderingspraksis fra R94 er vel egentlig ikke endret i stor grad. (ja, jeg kjenner de prinsipielle invendingene mot nettopp det, men..)
- To modeller for eksamen. En med kortsvar og en uten. Liten betydning for vurderingen. Det eneste som er viktig er selvsagt at elevene har trent på opplegget.
- Sammensatte tekster er viktig
- Komparativt perspektiv er viktig
- Alle oppgaver knyttes til tekst/bilder etc - mer lukkede pga digitalisering og hjelpemidler
- Oppgavene har en sterk tilknytning til læreplanen

- Praktisk retting av elevsvar fra prøveeksamen. Jeg var "innenfor."
- En bekreftelse på at det jeg har bedrevet i VG3 ikke er på bærtur
- Strengt tatt ikke hørt så mye nytt (og godt er jo det..)

Hva ønsker jeg meg?
- Norskeksamen uten hjelpemidler. Bra både for svake og sterke elever.

- Sentralgitt (og vurdert) eksamen i alle fag

-Et skolebyråkrati som lytter, men som bestemmer ting i god tid og lar bestemmelsene gjelde f.eks 3 år, for så å evaluere og lytte til lærere o.a.

Hvorfor kan man ikke bare bestemme at nå skal eksamen de neste tre årene ha kortsvar og langsvar? Da slipper vi å lure.

Hvorfor kunne ikke dette møtet vært avholdt i august?

Det er mulig å ta stilling til "kompliserte" spørsmål som vekting mellom språk og innhold i nynorsk, eller kortsvar og langsvar. Det går an å stryke det som ikke holder mål.

2 er en viktig karakter! Bestem hva som skal være minstekravet. Det er mulig å lage det ganske så finmasket. Alt kan alltid tolkes, men det er mulig å være mer konkret.

Ha vurderings(forordninger som er til nytte både for elever og lærere og som forplikter begge parter gjensidig.

Ha lov til å sluttvurdere kompetansemål i oktober f.eks

Kanskje fagplanen i norsk strengt tatt burde vært slanket litt?


Kanskje lærere og byråkrater burde byttet jobb noen måneder?

3 kommentarer:

 1. Hva er den store grunnen til å beholde sentralgitt eksamen i det hele tatt? Hva er så gjevt og fantastisk og valid med den teksten en elev presser fram i løpet av fem timer og ett kvarter en vakker dag i mai? Jeg er forøvrig usikker på hvor positivt det vil slå inn med såkalte hjelpemidler på en femtimers eksamen, det må vel anses som et slags eksperiment.

  SvarSlett
 2. Nei, det kan du si!

  13 år med forbredelsestid og 5 timer eksamen! Jeg tror koblingen mellom standpunkt og eksamen er lite relevant, for det er to forskjellige ting. Likevel ønsker jeg å beholde en eksamensordning som en kontroll både for lærere og elever. Jeg er konservativ på den måten, det skal jeg innrømme.

  I ib-systemet har vi flere mindre eksamener over to år, noe jeg synes viser elevens samlede kompetanse på en mye bedre måte. Ingen hjelpemidler - kun din eminente knolle.

  Jeg er for datamaskin som verktøy i alle fag, men hjelpemidlene er jeg i mot. Det er ikke gjennomtenkt. Laptop til alle er vel heller ikke helt gjennomtenkt, og er jo egentlig en kjempereform i skolen.

  Oppgavenemnda til sentralgitt eksamen tilpasser seg på den måten at de lager oppgaver som ikke innbyr til å bruke hjelpemidler til å gjengi ting, så det er jo en morsom dans.

  Jeg benytter anledningen til å si at jeg følger bloggen din, og at jeg har lært mye av deg. Du er inspirerende.

  SvarSlett
 3. En ting du nevner, ønsket å om sluttvurdere i oktober. Enkelte mål i læreplanen avslutter man jo på høsten. Ble det kommentert at karakterer som ble satt da, ikke kan trekkes inn ved setting av standpunkt? Alternativet blir slik jeg ser- at man i alle fag, fra 1. april og utover - ikke gjør annet enn å teste. Hvem er tjent med det? I alle fall ikke elevene.

  SvarSlett