tirsdag 12. januar 2010

It's learingprøveJeg kjører mange formelle prøver med test 2.0 i It's learing. Før prøven snur jeg hele klassen, slik at jeg ser alle skjermene. Det fungerer fint. I tillegg prøver jeg selvfølgelig å se streng og skummel ut. Jeg legger vekt på det!

I dag hadde jeg historietest. 20 spørsmål på 45 min. 17 faktaspørsmål. 3 åpne spørsmål som krever at eleven skriver selv. 1 poeng for fakta. 5 poeng for åpne. Ofte har jeg 30-40 spørsmål, men med 28X3 spørsmål å vurdere, valgte jeg å redusere faktamengden. Jeg har klundret med test 2.0 en stund nå, og jeg begynner å føle meg trygg på testverktøyet. Elevene liker det, og det sparer meg for masse etterarbeid.

I dag er det godt å være lektor!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar