fredag 27. januar 2012

Læringsresultat?

INNSATS+STRATEGI=LÆRINGSRESULTAT

1. Hvis du ikke gjør noe, blir det ikke noe.

2. Du er ikke dum, du mangler antageligvis en god strategi.

På hvilken måte skal du jobbe med et fagstoff for å lære deg det. Da går det ikke bare på hukommelse, men viktigere: forståelse.

Jo, du må gjøre noe AKTIVT både før, under og etter lesinga.

FØR: Se på bilder, overskrifter. Hva er det du skal lese om? Hvorfor skal du lese det? Hva kan du om dette fra før?

Undervegs: Slå opp ord og begreper du ikke forstår. Bruk en eller annen notatteknikk som passer for deg.

Etter: Les gjennom notatene. Er noe uklart? Spør faglærer, diskuter med medelever. Gjenfortell det du har lest til noen.

UNDERVEGS: AKTIV NOTATTEKNIKK - organiseringsprinsipper.

Alle tekster har en form, struktur - denne må du finne ut av. Du kan finne ut av den ved å se på overskrifter, avnittsoverskrifter og avsnittene i seg selv. Bilder og grafer er også viktige. Men spørsmålet gjenstår: Hva er viktig, og hva er mindre viktig? Dette krever trening.

Du må nok prøve ut noen teknikker, før du kan si at akkurat denne passer for meg.

Gule lapper

I vanlige lærebøker kan du ikke skrive i bøkene. Bruk vanlige post-it lapper i stedet. Les et avsnitt, for deretter å skrive ned det viktigste i avsnittet på den gule lappen. Prøv å greie deg med en hel setning, og du kan med fordel bruke dine egne ord. Da må du omforme, og det betyr at du må tenke gjennom det som står der. Fryktelig enkelt egentlig, men det krever INNSATS!


Nivådelte tankekart er en annen metode for de mer avanserte:


Poenget er det samme som med de gule lappene: Finne ut hva som er viktig, og sortere informasjonen i kategorier. Det nivådelte tankekartet er mer krevende å lage enn den tradisjonelle "sola". Den er mer egnet tiol å assosiere, aktivere forhåndskunnskap, eller å repetere et fagstoff.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar