torsdag 19. januar 2012

Ubuntu

Av og til snubler man over helt begrep man ikke har hørt om før. Ubuntu var nytt for meg.
Ubuntu er "eit ord som stammar frå språket bantu (...) og kan omsetjast med "å bli menneske gjennom andre." Ubuntu er altså å dele felles skjebbne. Ubuntu er kort og godt å vere raus mot medmenneska dine." (Berner m.fl, Monitor 3, Samfunnskunnskap grunnbok, Cappelen, Oslo, 2008.

Det er et begrep vi kan ta med inn i 2012 - i indidualismens tidsalder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar